Bluetooth Headset BH 602 - Overførsel af opkald mellem headsettet og mobilenheden

background image

Overførsel af opkald mellem headsettet

og mobilenheden

Hvis du vil overføre opkaldet fra headsettet til den
forbundne mobilenhed, skal du trykke på og holde tænd/
sluk-tasten nede i 2-3 sekunder (headsettet slukkes) eller
bruge den tilsvarende funktion i enheden. Du kan føre
opkaldet tilbage til headsettet ved at tænde for headsettet
eller trykke på besvar/afslut-tasten og holde den nede
(når headsettet er tændt).