Bluetooth Headset BH 602 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Hvis du vil slette alle bindingsindstillingerne fra headsettet,
skal du trykke på og holde tænd/sluk-tasten og besvar/
afslut-tasten nede, indtil headsettet bipper og indikatoren
skiftevis lyser rødt og grønt.

Hvis du vil nulstille headsettet, hvis det holder op med at
virke, selvom det er opladet, skal du sætte opladeren
i headsettet og trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og på
besvar/afslut-tasten samtidigt. Headsettet slukkes. Hvis du
vil bruge headsettet, skal du slutte det til mobilenheden
igen. Nulstillingen berører ikke headsettets indstillinger.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

22

4.