Bluetooth Headset BH 602 - HF-laitteen virran kytkeminen taikatkaiseminen

background image

HF-laitteen virran kytkeminen

tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja vihreä merkkivalo syttyy.
Kun HF-laite yrittää muodostaa yhteyttä sen kanssa pariksi
liitettyyn laitteeseen, merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä.
Kun HF-laitteen ja pariksi liitetyn laitteen välille on
muodostettu yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, merkkivalo
vilkkuu hitaasti sinisenä. Jos HF-laitetta ei ole liitetty toisen
laitteen pariksi aiemmin, se siirtyy automaattisesti

background image

A l k u t o i m e t

12

pariliitoksen muodostustilaan (katso “HF-laitteen
liittäminen pariksi” sivulla 12).

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja punainen merkkivalo
palaa lyhyesti.