Bluetooth Headset BH 602 - Vianmääritys

background image

Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja langattoman
laitteen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, että siihen
on kytketty virta ja että sen ja langattoman laitteen
välille on muodostettu pariliitos.

background image

A l k u t o i m e t

15

Varmista, että langattoman laitteen Bluetooth-toiminto
on käytössä.

Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä
langattomasta laitteesta ja että HF-laitteen ja
langattoman laitteen välissä ei ole esteitä, kuten seiniä,
tai muita elektronisia laitteita.

background image

P e r u s k ä y t t ö

16

3.