Bluetooth Headset BH 602 - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

Asetusten nollaaminen tai laitteen

palauttaminen alkutilaan

Kun haluat poistaa kaikki pariliitosasetukset HF-laitteesta,
pidä virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä
painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja
punainen ja vihreä merkkivalo alkavat palaa vuorotellen.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu,
palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja
painamalla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä
lyhyesti yhtä aikaa. HF-laitteen virta katkeaa. Kun haluat
käyttää HF-laitetta, yhdistä se uudelleen langattomaan
laitteeseen. Alkutilaan palauttaminen ei nollaa HF-laitteen
asetuksia.

background image

T i e t o a a k u i s t a

22

4.