Bluetooth Headset BH 602 - Puhelujen käsittely

background image

Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan,
kun HF-laite on yhteydessä siihen.

Jos laite tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa
HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä
kaksi kertaa.

3

background image

P e r u s k ä y t t ö

18

Jos langaton laite tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa,
pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kunnes
langaton laite aloittaa äänivalinnan, ja toimi langattoman
laitteen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Äänivalintaa
ei voi käyttää puhelun aikana.

Kun haluat vastata puheluun, paina vastaus- ja
lopetusnäppäintä tai käytä langattoman laitteen
näppäimiä. Kun saat puhelun, merkkivalo vilkkuu nopeasti
sinisenä ja kuulet soittoäänen HF-laitteesta.

Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus-
ja lopetusnäppäintä kahdesti tai käytä langattoman
laitteen näppäimiä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina vastaus- ja
lopetusnäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä.

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja asettaa
käynnissä olevan puhelun pitoon, pidä vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat vastata
odottavaan puheluun ja lopettaa käynnissä olevan puhelun,
paina vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti. Jos haluat
hylätä odottavan puhelun, paina vastaus- ja

background image

P e r u s k ä y t t ö

19

lopetusnäppäintä kaksi kertaa. Jos haluat siirtyä aktiivisen
ja pidossa olevan puhelun välillä, pidä vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat lopettaa aktiivisen
puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua, paina vastaus-
ja lopetusnäppäintä. Jotta voisit käyttää näitä toimintoja,
langattoman laitteen on tuettava Bluetooth Hands-Free
Profile 1.5 -määritystä ja koputuspalvelun on oltava
käytössä laitteessa. Koputuspalvelu on verkkopalvelu.