Bluetooth Headset BH 602 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee
käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua
ylläpitämään takuusuojasi.

Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat
sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia
piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa
paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit
voivat vahingoittua.

Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat
lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä
muoveja.

Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen
lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi
muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa
elektronisia piirilevyjä.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

25

Älä yritä avata laitetta.

Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen
käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja
hienomekaanisia osia.

Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat
ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia
ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se
lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

26

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen
merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti,
tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki

elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava
erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman
yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta jätteiden
hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshaittojen
ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön
edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen
jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja
Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen
ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa
tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.