Bluetooth Headset BH 602 - De headset koppelen

background image

De headset koppelen

1. Controleer of uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

2. Als de headset nog niet eerder is gekoppeld aan een

apparaat, schakelt u de headset in. De headset schakelt
over naar de koppelingsmodus en het indicatorlampje
knippert snel blauw.

background image

A a n d e s l a g

13

Als de headset wel eerder is gekoppeld aan een ander
apparaat, schakelt u de headset uit en houdt u de
aan/uit-toets ingedrukt totdat het indicatorlampje snel
blauw begint te knipperen.

3. Activeer de Bluetooth-functie op het mobiele apparaat

en laat het apparaat naar Bluetooth-apparaten zoeken.
Volg hierbij de instructies in de gebruikershandleiding
van het apparaat.

4. Selecteer de headset in de lijst met gevonden apparaten.

5. Voer de code 0000 in om de headset en het apparaat

te koppelen en te verbinden. Bij sommige mobiele
apparaten moet u nog apart verbinding maken nadat
u de apparaten hebt gekoppeld. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie
hierover. U hoeft de headset slechts éénmaal aan het
apparaat te koppelen.

Als het koppelen is gelukt, wordt de headset weergegeven in
het menu van het mobiele apparaat, waar u kunt zien welke
Bluetooth-apparaten op dat moment zijn gekoppeld.

background image

A a n d e s l a g

14