Bluetooth Headset BH 602 - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

Als het u niet lukt om een verbinding tot stand te brengen
tussen de headset en het mobiele apparaat, doet u het
volgende:

Controleer of de headset is opgeladen, ingeschakeld
en aan het apparaat is gekoppeld.

Controleer op uw apparaat of de Bluetooth-functie
actief is.

Zorg dat de headset zich binnen 10 meter van het
apparaat bevindt en dat er zich geen obstakels tussen
de headset en het apparaat bevinden, zoals muren of
elektronische apparatuur.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

16

3.