Bluetooth Headset BH 602 - Feilsøking

background image

Feilsøking

Hvis du har problemer med å koble headsettet til
mobilenheten, gjør du følgende:

Kontroller at headsettet er ladet, slått på og
sammenkoblet med enheten.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.

Kontroller at headsettet er mindre enn 10 meter fra
enheten, og at det ikke er noen hindringer mellom
headsettet og enheten, for eksempel vegger, eller
forstyrrelser fra andre elektroniske enheter.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

14

3.