Bluetooth Headset BH 602 - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen før den brukes med
dette headsettet. Headsettet er beregnet for bruk med
ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.

background image

K o m m e i g a n g

9

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av
Nokia for bruk med dette ekstrautstyret. Bruk
av andre typer kan oppheve all godkjenning og
garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde
i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.