Bluetooth Headset BH 602 - Oversikt

background image

Oversikt

Headsettet består av følgende deler: ørekrok (1), volumtast
(2), laderkontakt (3), svar/avslutt-tast (4), indikatorlampe
(5), øreplugg (6), av/på-tast (7) og mikrofon (8).

Før du kan begynne å bruke headsettet må du lade batteriet
og koble headsettet sammen med en kompatibel enhet.

Deler av headsettet er magnetisk. Headsettet kan trekke til
seg metaller. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske
lagringsmedier i nærheten av headsettet ettersom informa-
sjon som er lagret i dem, kan bli slettet.