Bluetooth Headset BH 602 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Kontroller at mobilenheten er slått på.

2. Hvis du vil sammenkoble headsettet og det ikke har vært

sammenkoblet med en enhet tidligere, slår du det på.
Headsettet går til sammenkoblingsmodus, og
indikatorlampen blinker blått i raskt tempo.

Hvis du vil sammenkoble headsettet og det har vært
sammenkoblet med en annen enhet tidligere, forsikrer
du deg om at headsettet er slått av og holder inne
av/på-tasten til indikatorlampen begynner å blinke blått
i raskt tempo.

background image

K o m m e i g a n g

12

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten, og angi

at den skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere
instruksjoner i brukerhåndboken for enheten.

4. Velg headsettet fra listen over enhetene som er funnet.

5. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet

og enheten og opprette en kobling mellom dem. For
enkelte mobilenheter må tilkoblingen gjøres separat
etter at sammenkoblingen er utført. Du finner mer
informasjon i brukerhåndboken for enheten.
Sammenkoblingen av headsettet og enheten trenger du
bare gjøre én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises headsettet i
menyen på mobilenheten der du kan se de sammenkoblede
Bluetooth-enhetene.