Bluetooth Headset BH 602 - Koble til headsettet igjen

background image

Koble til headsettet igjen

Du kobler headsettet til mobilenheten ved å slå på
headsettet og gjøre tilkoblingen i Bluetooth-meyen på
enheten, eller ved å holde inne svar/avslutt-tasten i ca.
2 til 3 sekunder til du hører et kort pip.

I enheten kan det hende at du kan tillate at headsettet
kobler til enheten automatisk når headsettet slås på.
I Nokia-enheter gjør du dette ved å endre sammenkob-
lingsinnstillingene i Bluetooth-menyen.