Bluetooth Headset BH 602 - Slå headsettet på eller av

background image

Slå headsettet på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne av/på-tasten til
headsettet piper og indikatorlampen lyser grønt. Når
headsettet forsøker å koble seg til en sammenkoblet enhet,
blinker indikatorlampen grønt i sakte tempo. Når headsettet

background image

K o m m e i g a n g

11

er koblet til en sammenkoblet enhet og er klart til bruk,
blinker indikatorlampen blått i sakte tempo. Hvis headsettet
ikke er sammenkoblet med en enhet tidligere, går det
automatisk til sammenkoblingsmodus (se “Sammenkoble
headsettet”, side 11).

Du slår av headsettet ved å holde inne av/på-tasten til
headsettet piper og indikatorlampen lyser rødt én gang.