Bluetooth Headset BH 602 - Justere volumet på headsettet

background image

Justere volumet på headsettet

Headsettet justerer volumet automatisk i forhold til
bakgrunnsstøy. Du angir minimumsnivå for volumet ved
å trykke volumtasten opp for å øke eller ned for å senke
volumet, eller ved å bruke tastene på mobilenheten. Du
justerer volumet raskt ved å å holde inne volumtasten
i ønsket retning.