Bluetooth Headset BH 602 - 1. Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headset BH-602 kan du ringa och ta
emot samtal på resande fot och använda den mobila
enheten med händerna fria. Du kan använda headsetet med
kompatibla enheter som stöder trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar
använda headsetet. Läs även användarhandboken till den
mobila enheten eftersom den innehåller viktig information
om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet med tillbehör
utom räckhåll för små barn.

background image

I n l e d n i n g

6