Bluetooth Headset BH 602 - Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

background image

Bluetooth-teknik för trådlös

kommunikation

Med Bluetooth-tekniken för
trådlös kommunikation kan du
ansluta till kompatibla enheter
utan att använda några kablar.
Det krävs inte fri sikt mellan den
mobila enheten och headsetet
när Bluetooth används, men
avståndet mellan enheterna får
inte vara längre än tio meter. Ju närmare enheten och
headsetet befinner sig från varandra desto bättre kvalitet.
På bilden är det bästa täckningsområdet markerat med
mörkgrå färg. Anslutningen kan störas vid ökat avstånd
och av hinder (markerat med ljusgrå färg) eller av andra
elektroniska enheter.

Headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen
2.0 + EDR och kan använda följande profiler: Headset
Profile 1.1 och Hands-free Profile 1.5. Kontrollera med

<10m

background image

I n l e d n i n g

7

de andra enheternas tillverkare om deras enheter är
kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för
användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de
lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

background image

K o m m a i g å n g

8

2.