Bluetooth Headset BH 602 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

enhet och är klart att användas blinkar indikatorlampan
långsamt med blått sken. Om headsetet inte har kopplats
ihop med någon enhet går det automatiskt in i
ihopkopplingsläge (se “Koppla ihop headsetet med andra
enheter”, sidan 12).

När du vill slå av headsetet håller du av/på-knappen
intryckt tills headsetet avger en ljudsignal och den röda
indikatorlampan blinkar en gång.

Koppla ihop headsetet med andra

enheter

1. Kontrollera att den mobila enheten är påslagen.

2. Om du vill koppla ihop headsetet om det inte tidigare

kopplats ihop med en enhet, slår du på headsetet.
Headsetet går in i ihopkopplingsläget och
indikatorlampan börjar blinka snabbt med blått ljus.

Om du vill koppla ihop headsetet om det tidigare varit
ihopkopplat med en annan enhet, ser du till att
headsetet är avstängt. Håll sedan strömbrytaren

background image

K o m m a i g å n g

13

intryckt tills indikatorlampan börjar blinka snabbt med
blått ljus.

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten

och ställ in enheten på att söka efter Bluetooth-enheter.
Användarhandboken till enheten innehåller mer
information.

4. Välj headsetet i listan med påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta

headsetet till enheten. Med vissa mobila enheter kan
du behöva upprätta anslutningen separat efter
hopkopplingen. Användarhandboken till enheten
innehåller mer information. Du behöver bara koppla
ihop headsetet med enheten en gång.

Om hopkopplingen lyckas visas headsetet på den meny på
den mobila enheten som innehåller alla för tillfället
hopkopplade Bluetooth-enheter.

background image

K o m m a i g å n g

14