Bluetooth Headset BH 602 - Koppla ur headsetet

background image

Koppla ur headsetet

Om du vill koppla bort headsetet från den mobila enheten
stänger du av headsetet eller kopplar bort det via enhetens
Bluetooth-meny.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för
att koppla ur det.