Bluetooth Headset BH 602 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Headsetet har ett inbyggt, icke löstagbart, laddningsbart
batteri. Försök inte att ta bort batteriet eftersom det kan
skada headsetet.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till kontakten för laddaren på

headsetet. Indikatorn lyser rött under laddningen.
Det kan ta en stund innan laddningen startar. Om
laddningen inte startar kopplar du ur laddaren, ansluter
den igen och försöker en gång till.

Om batteriet laddas i 15 minuter ger det ungefär
5 timmars samtalstid med AC-4-laddaren. Det kan ta
upp till 45 minuter att ladda batteriet helt med
AC-4-laddaren.

3. När batteriet är helt laddat lyser indikatorlampan med

grönt sken. Koppla ur laddaren från headsetet och
eluttaget.

När batteriet är fulladdat har det kapacitet för upp till
11 timmars samtalstid och upp till 300 timmar

background image

K o m m a i g å n g

11

i passningsläge. Samtalstiden och passningslägestiden kan
emellertid variera med olika kompatibla Bluetooth-enheter,
användningsinställningar, användningsbeteenden och
i olika miljöer.

Tryck kort på strömbrytaren om du vill kontrollera
batteriladdningen när headsetet inte är anslutet till en
laddare. När indikatorlampan är grön (visas i ca 3 sekunder)
är batteriet tillräckligt laddat. Om lampan är gul måste du
ladda upp batteriet snart. Om lampan är röd laddar du upp
batteriet.

När batteriet är nästan urladdat avger headsetet en
ljudsignal med jämna mellanrum och indikatorn börjar
blinka långsamt med rött ljus.