Bluetooth Headset BH 602 - Justera volymen i headsetet

background image

Justera volymen i headsetet

Headsetet justerar automatiskt volymnen till ljudnivån
i omgivningen. Ställ in minimivolymen genom att trycka
volymknappen uppåt om du vill höja volymen eller nedåt om
du vill sänka den, eller använd knapparna på den mobila
enheten. Om du vill justera volymen snabbt håller du
volymknappen nedtryckt i önskad riktning.