Bluetooth Headset BH 602 - Stänga av och slå på mikrofonen

background image

Stänga av och slå på mikrofonen

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under
ett samtal trycker du mitt på volymknappen.

background image

A n v ä n d n i n g

20